ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ

Kongre Anasayfasına iteaccongress.com adresinden ulaşabilirsiniz...

Önemli Duyuru:

Bildiriler elektronik olarak hazırlanacak Tam Metin Bildiri Kitabında yayınlanacaktır. İsteyenler ise aşağıda ismi bulunan dergilere makale olarak gönderebileceklerdir:

  • Türk Fen Eğitimi Dergisi
  • İstanbul Aydın  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 
  • Pegem  Eğitim ve Öğretim Dergisi
  • Marmara Üniversitesi  Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Çanakkale Eğitim Fakültesi Eğitimde  Kuram ve Uygulama Dergisi
  • KUYEB Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi
  • TUHED Turkish History Education Journal
  • IJOFE Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi
  • IJSSR Uluslararası Sosyal Alan Araştırmaları Dergisi 
Bildiri göndermek için sisteme kayıt olunuz!

Sisteme Kayıt Ol

Kongreye bildiri göndermek veya katılmak için öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekmektedir.

Bildiri Gönder

Sisteme kayıt olduktan sonra giriş yaparak bildiri süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Kongre Süreçlerini Yönet

Sistem üzerinden kongrenin katılımcılarına sunduğu tüm hizmetlerle ilgili işlemlerinizi yürütebilirsiniz.