[EN] English

Kongre Bilgileri

VI. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ


International Teacher and Accreditation Congress [ITEAC] | Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi [UÖEAK] EPDAD’ın yıllık kongresidir. Kongrenin genel amacı öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeni yönelim ve uygulamalar, özellikle de kalite güvence sistemleri ve akreditasyon üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin paylaşılması için uluslararası bir zemin oluşturmaktır. Bunun yanında ITEAC, özellikle Türkiye’de alana yönelik farkındalık, bilgi ve bilinç seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır.